Project wko wageningen university en research 1601111027
Project

WKO Wageningen University & Research

In opdracht van Heijmans Infra B.V., welke de opdracht weer heeft uitgevoerd voor Wageningen University & Research (WUR), heeft Van den Heuvel Engelen Infra de aanleg van een nieuwe WKO-ringleiding en WKO-Bronnen gerealiseerd.

Om energiekosten te drukken, de CO2-uitstoot te beperken en uiteindelijk aardgasloos te worden, maakt WUR op de campus optimaal gebruik van warmte- en koude opslag (WKO) in de bodem. De aanleg van de WKO-ring en aanpassing in de gebouwen levert naar verwachting een 95% reductie van het aardgasverbruik voor verwarming. Een ambitie waar Van den Heuvel Engelen Infra graag de handen voor uit de mouwen steekt.

De combinatie Heijmans Kabel- en Leidingsystemen, Heijmans Boortechnieken, Haitjema en Van den Heuvel Engelen Infra heeft dit mooie project gerealiseerd in de periode september 2020 - juli 2021.

Bekijk het project in deze video van de WUR: https://m.youtube.com/watch?v=ilD0bsbeLUs&feature=share

Location

Wageningen

Calendar (days)

September 2020 – Juli 2021

User group

Heijmans Infra B.V.

Principe van een warmte - koude opslag

Warmte Koude Opslag is een duurzame energiebron waarbij warmte en koude worden opgeslagen in een watervoerend zandpakket tussen de 40 en 90 meter diep in de grond.In de zomer wordt een gebouw gekoeld met water. Het opgewarmde water met een temperatuur van ca. 17°C wordt opgeslagen in de warme bron. In de winter wordt het warme water weer opgepompt en gebruikt voor het verwarmen van de ventilatielucht. Het water koelt af tot ca. 6 °C en wordt vervolgens opgeslagen in de koude bron. Het grondwater wordt dus heen en weer gepompt tussen de koude bron en de warme bron. Een koude bron plus een warme bron wordt een doublet genoemd. Het project is een uitbreiding met 13 doublets, van 6 naar 19 stuks inclusief de ringleiding.
Project wko wageningen university en research 1601110984
Project wko wageningen university en research 1601107611

WUR open en toegankelijk houden tijdens de bouw

Omdat de WUR campus wel open diende te blijven voor de studenten, examens en evenementen, hebben we het project in vier fases opgeknipt, met de daarbij behorende mijlpalen. Zo konden we de werkzaamheden veilig uitvoeren en kon de campus verantwoord open blijven. Flexibiliteit, aanpassingsvermogen en een goede voorbereiding zijn de kernwaarden voor het realiseren van deze uitdagende planning. Door integraal samen te werken met Heijmans en Haitjema, ook al in de tenderfase, is dit project probleemloos gerealiseerd.

Van bouwplaatsinrichting tot de cultuurtechnische herstelwerkzaamheden

Het project bestond uit ongeveer 23 stuks HDD boringen, 3650m WKO-leiding en 13 doublets WKO-bronnen. Van den Heuvel Engelen Infra heeft in dit project de bouwplaats inrichting verzorgd, assistentie verleend tijdens de boorwerkzaamheden en het aanleggen van de WKO-leiding voor zijn rekening genomen. Daarnaast hebben we ook alle cultuurtechnische herstelwerkzaamheden verzorgd. Kortom een veelzijdig project wat precies past bij de kracht van Van den Heuvel Engelen: van infra tot groen!

Project wko wageningen university en research 1601107612