Maak een afspraak
Menu

Project: VGP Park Borchwerf Roosendaal

In opdracht van Willy Naessens Nederland, welke de opdracht weer uitvoert voor vastgoedontwikkelaar VGP, is combinatie Van den Heuvel Engelen / Van Lijssel volop bezig  aan een project Park Borchwerf te Roosendaal.
Het nieuwe VGP-centrum gaat ruim 50.000 vierkante meter groot worden op het terrein bij de SuikerUnie tegenover het Herstaco stadion. De eerste bouwactiviteiten zijn al van start gegaan om het terrein geschikt te maken voor logistiek, productie en commerciële activiteiten. Op het grote gebied wordt al vol met grote graafmachines heen en weer gereden om het terrein bouwklaar te maken. De totale oppervlakte van de grond is 87.000 vierkante meter met veel wegen en parkeerruimtes voor de vrachtwagens en auto's naast het gebouw. Van den Heuvel Engelen / Van Lijssel mag alle infrastructurele werkzaamheden voor hun rekening nemen inclusief het ontwerp.
Infiltratiekratten, het ondergrondse geheim van watermanagement!
Roosendaal
September 2019
Willy Naessens Nederland
1. Opgeborgen staat netjes!
Toenemende, hevige regenval als gevolg van klimaatverandering verhoogt het risico van wateroverlast in stedelijke gebieden. Om 60mm hemelwater-berging te garanderen, is gekozen voor 3350m3 inspecteerbare en reinigbare Q-Bic Plus units van Wavin. Van den Heuvel Engelen / Van Lijssel hebben deze modulaire infiltratiekratten prefect weten aan te brengen in de ondergrond!
2. In balans met slim rekensommetje!
Een grondbalans is een rekensom, die erop is gericht om de hoeveelheid af te graven en te deponeren grond in evenwicht te houden! Het voordeel van een gesloten grondbalans is dat de grond niet hoeft te worden afgevoerd, wat de milieulasten en transportkosten sterk verlaagt. Doordat Van den Heuvel Engelen / Lijssel in de ontwerpfase dit rekensommetje goed heeft gemaakt, hebben we kunnen werken met een gesloten grondbalans en hiermee dus een flinke CO2-reductie gerealiseerd!
3. De kracht van partnerschip!
Samen met Van Lijssel B.V. is Van den Heuvel Engelen krachtig en slagvaardig op dit mooie project! Door elkaar op te zoeken en gebruik te maken van elkaars sterke competenties zijn we slagvaardiger en daar plukt de klant de vruchten van. Met de oppervlakte van maar liefst ruim acht voetbalvelden staat alles in verhouding. In een paar maanden is o.a. 40.000m3 grondwerk verricht, 3350m3 infiltratiekratten aangebracht en 40.000ton cement gebonden fundering verwerkt. In de komende maanden word nog 57.000m2 geprofileerd in de hal en de verhardingen voor de parkeerplaatsen aangebracht. Begin volgend jaar wordt het project opgeleverd!
Copyright Ⓒ 2022 Van den Heuvel Engelen | Algemene voorwaarden