Grondwater beschermingsgebied
Project

Renovatie Drinkwater-Winputten

In opdracht van Heijmans Infra B.V., welke de opdracht weer uitvoert voor Brabant Water, heeft Van den Heuvel Engelen Infra de aanleg van een 10kV stroom- en dataverbinding tussen het Waterpompstation naar tientallen Drinkwater-Winputten te Eindhoven gerealiseerd.

Brabant Water is het drinkwaterbedrijf dat aan 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant drinkwater levert. Brabant Water levert drinkwater uit de beste bronnen, vanuit die optiek worden deze Drinkwater-Winputten in Eindhoven gerenoveerd. Naast de renovatiewerkzaamheden van de putten zelf is er ook een nieuwe stroom- en dataverbinding aangelegd.

Calendar (days)

Oktober 2020 – April 2021

Location

Eindhoven

User group

Heijmans Infra B.V.

Project renovatie drinkwater winputten brabant water eindhoven 1613206658

Principe Waterwinput

Een waterput waarin grondwater op een efficiënte manier wordt opgepompt om te dienen als drink- of proceswater wordt een waterwinput genoemd. De diepte waarop het water wordt gewonnen varieert van 80 meter tot 320 meter. Een waterwinput bestaat uit een filterbuis en een stijgbuis die is geplaatst in een boorgat. Het boorgat wordt na plaatsing van de filterbuis aangevuld met gereinigd grind (de omstorting). De omstorting zorgt voor de eerste filtering van het water, de filterbuis voor de tweede. Het water wordt opgepompt door een elektrische pomp die in de putkelder staat aan een pompleiding. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het aanleggen van een 10kV stroomverbinding voor de elektrische pompen.

Volop ondergrondse infra werkzaamheden

In Eindhoven zijn nieuwe putten geboord die zijn aangesloten op het bestaande ruwwaternet. Voor die putten zijn diverse kabels en leidingen aangelegd inclusief 10KV en een glasvezel- verbinding. Voor de kabels is een sleuf gegraven waar de ter beschikking gestelde kabels en mantelbuis in zijn aangebracht. De 10KV en mantelbuis voor de hoofd-glasvezel liggen op 1,1 meter dekking en LS/signaalkabels/mantelbuizen voor de neven-glasvezel liggen op 0,8 meter dekking. Naast de aanleg van de kabels en leidingen zijn de oude kabels en leidingen verwijderd. En er is een aanboring op het ruwwaternet gemaakt ten behoeve van een drukmeting. Al met al een veelzijdig project wat precies past bij de expertise van Van den Heuvel Engelen Infra op het gebied van ondergrondse infra.

Project renovatie drinkwater winputten brabant water eindhoven 1613206698
Project renovatie drinkwater winputten brabant water eindhoven 1613206808

Cultuurtechnisch herstel!

Nadat de sleuf is gegraven en de middenspanningskabels zijn aangebracht heeft Van den Heuvel Engelen Infra alle percelen weer cultuurtechnisch hersteld. Zo zijn de graszoden voor de startvan de werkzaamheden apart opgeslagen, zodat deze later weer teruggebracht konden worden. We hebben de drainages opgezocht op particuliere terreinen en naderhand hersteld. Gedempte sloten zijn in originele staat teruggebracht en straatwerk en asfalt is herstelt waar nodig. Kortom de perceeleigenaren en/of nutsbedrijven hebben geen last ondervonden van onze werkzaamheden.