Project ombouw 150kv hoogspanning station waalwijk tennet 1615025018
Project

Ombouw 150kV Hoogspanning station Waalwijk TenneT

In opdracht van SPIE Energies, welke de opdracht weer uitvoerde voor TenneT TSO, heeft Van den Heuvel Engelen Infra B.V. samen met Van Lijssel Transport B.V. de bouwplaats-inrichting en de grondwerkzaamheden ten behoeve van de ombouw van het 150kV Hoogspanningsstation te Waalwijk gerealiseerd.  

TenneT moet zijn hoogspanningsnet in hoog tempo uitbreiden; de vraag naar transport van elektriciteit neemt in deze energietransitie steeds verder toe. Door elektrificatie in het vervoer, van verwarming en in de industrie bijvoorbeeld. Maar ook door de opwekking van stroom met windturbines en zonneparken. Naast uitbreiding van de stations gaat het ook om de vervanging van onderdelen in de stations. De stations van 110kV en 150kV moeten in veel gevallen volledig vervangen worden. Ze zijn soms 50 jaar of langer in bedrijf en aan het eind van hun technische levensduur.

SPIE is dé expert op het gebied van ontwerp, realisatie, renovatie en onderhoud van hoogspanningsstations op elk gewenst spanningsniveau. SPIE beschikt over brede kennis en ervaring op het gebied van hoogspanningsinstallaties. Samen met Van den Heuvel Engelen Infra en Van Lijssel Transport heeft SPIE alle kennis in huis om de projecten van infra tot groen te realiseren. Deze bedrijven zijn de perfecte partners om bij te dragen aan de energietransitie.

Location

Waalwijk

Calendar (days)

September 2020 - Oktober 2021

User group

SPIE Energies

Renovatie hoogspanningsstation Waalwijk

De opdracht voor SPIE was een 4-delige oplossing voor het verhogen van de bedrijfszekerheid en de uitbreiding van de capaciteit van het hoogspanningsstation Waalwijk. De opdracht bestond globaal uit het inlussen van een 150 kV verbinding, de renovatie van RenSec150, de vervanging van primaire componenten en de uitbreiding van het hoogspanningsstation.

Van den Heuvel Engelen Infra verzorgde samen met Van Lijssel Transport de complete bouwplaatsinrichting, het aanbrengen van alle prefab betononderdelen en de grondwerkzaamheden voor SPIE op de locatie. Ook het aanbrengen van de definitieve rijwegen en looppaden behoorde tot de scope. Van grondwerk tot eindresultaat, precies waar we goed in zijn.

Ook fijn is dat SPIE de opgebouwde relatie tijdens de werkzaamheden een vervolg heeft gegeven met het werk aan het hoogspanningsstation in Tilburg. Dat geeft vertrouwen in een duurzame relatie.

Project ombouw 150kv hoogspanning station waalwijk tennet 1615025136
Project ombouw 150kv hoogspanning station waalwijk tennet 1615025137

Sneller werken met prefab kabelgoten

Door gebruik te maken van prefab kabelgoten en poeren hoeft er minder rekening gehouden te worden met de weersomstandigheden. De prefab elementen zijn op de bouwplaats namelijk gemakkelijk en snel te plaatsen. Iets wat op een hoogspanningsstation belangrijk is gezien de grote hoeveelheid werk. Daarnaast is het ergonomisch ook veel beter voor de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

Veilig werken met hoogte-begrenzers op onze graafmachines

Veilig werken staat bij Van den Heuvel Engelen bovenaan. Daarom hebben we geïnvesteerd in hoogte-begrenzers op ons materieel, specifiek om op hoogspanning locaties veilig te kunnen draaien met onze graafmachines. De hoogspanningsdraden van de schakeltuinen staan onder spanning en die willen we absoluut niet raken! De hoogtebegrenzer is eenvoudig in gebruik en kan schade aan de machine en omgeving voorkomen. Voor het berekenen van de hoogte wordt gebruik gemaakt van speciaal voor grondverzetmachines ontwikkelde hoekgevers. De hoekgevers worden willekeurig (op een veilige plek) op de verschillende mastdelen van de machine geplaatst. Inschakeling van de hoogtebegrenzing kan eenvoudig via het touchscreen display. De maximale werkhoogte kan door de machinist ingesteld worden en is samen met de actuele hoogte uit te lezen in het beginscherm. Het systeem berekent continu de actuele hoogte van het hoogste mastdeel. Bij het bereiken van de ingestelde maximale hoogte door een willekeurig mastdeel, worden de hoogte vergrotende bewegingen automatisch hydraulisch uitgeschakeld.

Project ombouw 150kv hoogspanning station waalwijk tennet 1615025286