Project elektriciteit aansluiting windpark deil 1569653806
Project

Elektriciteit aansluiting Windpark Deil

Nabij Knooppunt Deil hebben de ontwikkelaars Raedthuys en Yard samen met de burgerwindcoöperatie West-Betuwe een park van 11 windmolens ontwikkeld. Deze molens wekken samen een elektriciteit op voor ca. 45.000 huishoudens.

Van den Heuvel Engelen Infra sluit samen met Heijmans Infra B.V., welke de opdracht weer uitvoert voor netwerkbeheerder Liander, Windpark Deil aan op de elektriciteitsstations Neerijnen en Zaltbommel. Zo kan de opgewekte energie aan het elektriciteitsnet worden geleverd.

Begin augustus is een start gemaakt met de aanleg van kabels. Op een later moment worden de kabels ten oosten van de A2 en door Waardenburg en Zaltbommel aangelegd. De snelheid waarmee dat gebeurt varieert en is afhankelijk van de locatie en de hoeveelheid kabels in de sleuf.

Location

Deil-Zaltbommel-Neerijnen

Calendar (days)

Augustus - December 2019

User group

Heijmans Infra B.V.

105 kilometer kabel!

Van den Heuvel Engelen Infra legt in combinatie met Heijmans Infra 105 kilometer middenspanningskabel aan in de ondergrond voor de aansluiting van Windpark Deil op de elektriciteitsstations Neerijnen en Zaltbommel. Door elkaar al op te zoeken in de aanbestedingsfase en tijdens de realisatiefase de krachten te bundelen op het gebied van materieel, vakmanschap, kennis en expertise verlopen de kabelwerkzaamheden voortvarend!

Project elektriciteit aansluiting windpark deil 1569656485
Project elektriciteit aansluiting windpark deil 1569656738

Werken in de uiterwaarden!

Uiterwaarden zijn gronden die gelegen zijn tussen een winterdijk en de bedding van een beek of rivier. De primaire functie van de uiterwaard is waterhuishoudkundig. 15 Oktober is een belangrijke Mijlpaal-datum want daarna mogen er geen werkzaamheden meer plaats vinden in de uiterwaarden i.v.m. de winterperiode. Een HDD boring van 860 meter onder de Waal, bijna 1000 meter sleuf en alle bijbehorende kabelwerkzaamheden moeten klaar zijn op tijd!

Cultuurtechnisch herstel!

Nadat de sleuf is gegraven en de middenspanningskabels zijn aangebracht dient Van den Heuvel Engelen Infra alle percelen weer cultuurtechnisch te herstellen. Zo worden graszoden voor start werkzaamheden apart opgeslagen, zodat deze later weer teruggebracht kunnen worden of we zaaien nieuw gras. Drainage opgezocht op particuliere terreinen en naderhand hersteld. Gedempte sloten in originele staat terug gebracht. Straatwerk en asfalt herstelt waar nodig! Kortom de perceeleigenaren en/of nutsbedrijven mogen natuurlijk geen last ondervinden van onze werkzaamheden en daarna zeker niet!

Project elektriciteit aansluiting windpark deil 1569662047