Project aanleg waterleiding voor verhogen natuurwaarden 1511000078
Project

Aanleg waterleiding voor verhogen natuurwaarden

In het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide heeft Van den Heuvel Engelen een deel van de 5 km lange watertransportleiding aangelegd in opdracht van Heijmans, welke de opdracht weer uitvoert voor Evides Waterbedrijf. De leiding gaat overtollig kwalitatief goed water transporteren naar De Groote Meer, wat zorgt voor betere natuurontwikkeling.

Location

Essen (B) – Ossendrecht

Calendar (days)

2016

User group

Heijmans Civiel B.V.

Over de grens

De leiding loopt vanaf de beek ‘De Oude Moervaart’ nabij het terrein van Pidpa in Essen (B) naar het ven ‘de Groote Meer’ in Ossendrecht (N). Met de aanleg van een ondergrondse waterleiding verbetert de waterhuishouding van het Natura 2000-gebied ‘de Groote Meer’ in het grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide.

Project aanleg waterleiding voor verhogen natuurwaarden 1511000317
Project aanleg waterleiding voor verhogen natuurwaarden 1511000318

Waterleiding door de natuur

Het gaat om de aanleg van een kunststofbuis met een diameter van 25 cm, op een diepte van minstens 80 cm. De leiding ligt met name onder bestaande paden, waardoor de impact op de omgeving minimaal was. Van den Heuvel Engelen bracht 3,4 km. aan via open sleuven en Heijmans 1,6 km. via ondergrondse, horizontale boringen.

Cultuurtechnisch herstel

Deze leiding zorgt op korte termijn voor voldoende water van de juiste kwaliteit bij Groote Meer, waardoor de natuur in en nabij het ven kan herstellen en zich beter kan ontwikkelen. Zowel de cultuurtechnische werkzaamheden bij de uitstroomvoorzieningen als het herstel van het maaiveld ter plaatste van de open sleuven zijn door Van den Heuvel Engelen verzorgd.

Project aanleg waterleiding voor verhogen natuurwaarden 1511000389

Ook zo’n mooi project laten realiseren?