Project 150kv verbinding dordrecht merwedehaven alblasserdam 1593853229
Project

150kV verbinding Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam

In opdracht van Heijmans Infra B.V., welke de opdracht weer uitvoert voor TenneT, heeft Van den Heuvel Engelen meegewerkt aan het project 150kV verbinding Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam.

In dit project is een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding gerealiseerd tussen de hoogspanningsstations Alblasserdam en Dordrecht Merwedehaven. Dit was nodig om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk in de regio Alblasserwaard te vergroten. De nieuwe verbinding levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio. De nieuwe kabelverbinding is bijna 6 kilometer lang: https://youtu.be/IZ1Su2VYy68

Location

Dordrecht - Alblasserdam

Calendar (days)

Juli 2020

User group

Heijmans Infra B.V.

Project 150kv verbinding dordrecht merwedehaven alblasserdam 1593855049

In projecten met hoogspanningskabels werken we altijd met kranen met een hoogtebegrenzer

Het totale kabeltracé is bijna 6 km lang en is grotendeels geboord. In de stukken voor, na en tussen de HDD boringen zijn de hoogspanningskabels middels open ontgraving aangelegd. Omdat de gehele nieuwe ondergrondse 150kV verbinding onder een bestaande bovengrondse hoogspanningslijn moest worden aangelegd, zijn alle grondwerkzaamheden verricht met kranen die voorzien zijn van een hoogtebegrenzer. Ook hier is Van den Heuvel Engelen Infra op ingericht met eigen materieel en zijn we de perfecte partner voor dit soort specifieke werkzaamheden.

Kabelwerkzaamheden!

Drie kabels (3500mm2ALU) maken samen één 150kV circuit. Elke kabel is ongeveer 1000 meter lang en de verschillende kabels zijn middels grote ‘kroonsteentjes’ aan elkaar verbonden. Deze kabels zijn geleverd door Prysmian Cables en Systems, op een grote haspel met een totaal gewicht van ongeveer 35 ton. Heijmans Infra B.V heeft speciale elektrisch aangedreven haspelbokken om deze gigantische kabels af te rollen. Van den Heuvel Engelen Infra faciliteerde alle randzaken om deze kabelwerkzaamheden voorspoedig te laten verlopen. Het maken van de opstellocaties voor de haspelbokken en de begeleiding tijdens het intrekken van de kabel maakten hier onderdeel vanuit.

Project 150kv verbinding dordrecht merwedehaven alblasserdam 1593853711
Project 150kv verbinding dordrecht merwedehaven alblasserdam 1593853396

Assisteren boorwerkzaamheden

Niet alleen bij het assisteren tijdens de boorwerkzaamheden op Rig-site, zoals boorstangen en betoniet bijrijden, maar ook tijdens de intrek-operatie van de boring liet Van den Heuvel Engelen Infra haar toegevoegde waarde gelden in dit project. De uitleg trace’s van de zes te maken HDD boringen (gemiddeld 800 m) op het project liepen kriskras door de straten en sloten van Papendrecht en Dordrecht. Er zijn telkens vier HDPE buizen van rond 250 ingetrokken en deze buizen zijn door Van den Heuvel Engelen Infra veilig begeleid in soms uitdagende bochten naar het uittredepunt waar ze de grond uit kwamen.